Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Ustawy i uchwały Gminy Porąbka dotyczące Czańca


Dodał: admin,24-06-2009

ZARZĄDZENIE Nr 163/09
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) w związku z uchwałą nr XXX/200/09

Rady Gminy Porąbka z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Porąbka w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 3

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 30 sierpnia 2009 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Zygmunt Łukaszczyk


do 24 czerwca 2009 r. - podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka w okręgu wyborczym nr 3

do 11 lipca 2009 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym nr 3, jego granicach,
numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku- -Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 13 lipca 2009 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej
w Porąbce

do 16 lipca 2009 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce

do 31 lipca 2009 r. - zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu

do 31 lipca 2009 r. do godz. 24:00 - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce list kandydatów na radnego, dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Porąbka

do 9 sierpnia 2009 r. - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Porąbce Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Porąbce numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 3. Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania
nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Czańcu

do 15 sierpnia 2009 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Porąbce o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów

do 16 sierpnia 2009 r. - sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Porąbka

28 sierpnia 2009 r. o godz. 2400 - zakończenie kampanii wyborczej

29 sierpnia 2009 r. - przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Porąbce spisu wyborców

30 sierpnia 2009 r. godz. 6:00 - 20:00 - głosowanieGo back
Komentarzy: 0, czaniec.pl nie bierze odpowiedzialności za treść nadsyłanych komentarzy!

Skomentujesz?

Twoja nazwa Twój e-mail Komentarz: Wstaw emotikonę smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Przepisz kod z obrazka:
CAPTCHA, click to refresh


PAMIĘTAJ!
Nie należy umieszczać komentarzy, które:
- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
Dane autorów komentarzy są zapisywane w bazie i w razie naruszeń zostaną przekazane odpowiednim organom władzy
Powered by CuteNews
Najnowsze filmy: